• Chả cá Thăng Long
  • Nhà hàng chả cá Thăng Long
  • Chả cá Thăng Long  - 19 Đường Thành
Hotline: 04 3824 5115 - 04 3828 6007 - Language:

Thực đơn đồ uống

Rượu mạnh
Vooka
Vang
Các loại nước ngọt

Đồ uống đặc biệt:

Chanh leo tươi